Communicatie & Participatie

KIEM helpt u bij het organiseren van draagvlak en betrokkenheid en bij het inrichten van uw communicatieproces. In een samenleving waarin bewoners steeds meer zelf aan zet zijn bij het inrichten van hun buurt wordt samenwerken steeds belangrijker, elkaar leren kennen, samen plannen maken en tot uitvoering brengen. Dat vraagt om draagvlak, participatie en om een open dialoog tussen overheid, bewoners en ondernemers. KIEM heeft alles in huis om u daarbij te helpen.

Wat ik voor u kan doen:

  • Opstellen communicatiestrategie
  • Advies over aanpak en inzet van middelen
  • Uitvoeren van communicatieactiviteiten en –producten
  • Coaching in communicatieve vaardigheden

Participatie & samenspraak:

  • Visievorming, dilemma's en verbindingen zichtbaar maken
  • Richting geven aan oplossingen bij conflicten tussen visie en beleid/regelgeving
  • Initiatiefnemers/ondernemers/bewoners prikkelen en hen op weg helpen bij planvorming
  • Toepassen diverse werkvormen met kleine en grote groepen