KIEM = DAADKRACHT, DYNAMIEK, DRAAGVLAK

“Ben ervaren in strategisch advies en uitvoerend werk op het terrein van communicatie, projectmanagement en community building in complexe gebieds- en locatieontwikkelingen.

Projecten die samen met bestuurders, bewoners, ondernemers en ontwikkelaars tot stand zijn gekomen.

Ik ben bekend met de publieke en de commerciële (vastgoed)sector en heb een goed gevoel voor politieke verhoudingen.

Als opgeleid teamcoach, krijg ik mensen en groepen in beweging.”


Aandachtsgebieden

  • Communicatieadvies en –uitvoering
  • Projectmanagement
  • Visievorming, dilemma's en verbindingen zichtbaar maken
  • Richting geven aan oplossingen bij conflict tussen visie en beleid/regelgeving
  • Initiatiefnemers op weg helpen bij planvorming
  • Analyseren en adviseren visiedocumenten
  • Schrijven en redigeren van journalistieke producten en beleidsnota’s
  • Community Building

Mijke Rousseau